Anhörigkonsulent

 

 

 

ANHÖRIGKONSULENT

FPS har en anställd Anhörigkonsulent, Christina Lindvall.

Christina står till tjänst med information och stöd till anhöriga i hela länet och kan

•guida den drabbade till rätt instans i landsting och kommun

•bidra med information om den sjukes rättigheter

•förbättra informationen till personal i psykiatrin

•samverka med andra aktörer för bästa vård

•ge tips på utbildning och litteratur om funktionshinder

 

Kontor:

Mellringevägen 120 B

703 53 Örebro

070-320 48 14

fps.orebro@telia.com

 

 

 

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete - FPS