Att vara anhörig

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete - FPS

ANHÖRIGAS LIVSKVALITET

- En studie genomförd av FPS

 

År 1996 fick FPS projektpengar från Örebro läns landsting, med syfte att utreda vilket stöd anhöriga är i behov av. Detta resulterade i att 
91 anhöriga intervjuades under personliga besök, där de gavs möjlighet att delge sin syn på vården av den sjuke och berätta om sin egen livskvalitet och hälsa samt vilket stöd man önskade för att själv kunna må bra. De allra flesta anhöriga prioriterade sina önskningar om stöd för sin egen del på följande sätt:


 

- God vård för den sjuke
- Gott samarbete med personal
- Information om sjukdom, mediciner med mera.

- Stöd för egen del, speciellt i svåra situationer.


 

Resultaten av projektet och intervjuerna påvisade att anhöriga kan leva ett gott liv, trots bekymmer för den sjuke.

 

För att få svar på hur de anhöriga burit sig åt för att hantera diverse situationer, det vill säga, vilket copingmönster de använder. Gavs bland annat följande svar:

 

- Tog itu med problemen och försökte hitta lösningar.


- Väntade med att agera tills dess att den ”rätta” stunden var inne.


- Skaffade sig så mycket kunskaper som möjligt om problemen.


- Ventilerade sina känslor inför någon de kunde lita på.