Länk- och lästips

LÄNK- OCH LÄSTIPS

 

Verksamheter och information gällande psykiska funktionsnedsättningar som kan vara läsvärt!

 

- Pebbles Karlsson Ambrose: Boken ”Jag vet inte var psykoser kommer ifrån”: http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9197851736.

 

- Gunilla Gerlands bok ”Hjälpmedelsboken – psykiska funktionsnedsättningar”. I boken ges praktiska tips för unga och vuxna med ADHD, Aspergers syndrom, OCD och psykossjukdomar. Vad fungerar i vardagen? Hur kan livet underlättas?

 

- Boken ”Åter till Livet”, handlar om hur du i din vardagkan möta människor som inte mår så bra. Boken är mycket lättläst och berör områden som depression,
utbrändhet, ångest, stress (gått in i väggen = utmattningsdepression). Flera tips om hur man blir bättre för att må bra. Boken lär dig även om hur du kan tala med den som mår dåligt, på ett positivt sätt.

 

- ”Det var inte mitt fel”, en bok om svensk oförmåga att ta ansvar av författaren, föreläsare, krönikör, teolog, forskare inom etik på anslag från vetenskapsrådet; Ann Heberlein (själv diagnosticerad med Bipolär sjukdom typ två).

 

- ”Ut ur depression och nedstämdhet med kognitiv beteendeterapi” av Gerhard Andersson, är en av de mest använda självhjälpsböckerna mot depression. Den används inom sjukvården och har visat goda resultat i vetenskapliga prövningar. Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi vid Linköpings Universitet och Karolinska Institutet har tillsammans med psykologerna Jan Bergström, Fredrik Holländare, Jan Lenndin och Kristofer Vernmark skrivit en självhjälpsbok om depression. Boken är skriven med ett kognitivt beteendeterapeutiskt perspektiv och innehåller KBT-övningar för att bryta mönster och tankar kring depressionen. Den är framtagen vid Uppsala och Linköpings universitet och har blivit vetenskapligt testat med goda resultat.

 

- ”Att vara anhörig”, en bok för anhöriga till psykiskt sjuka. Författare Moberg Åsa/Inczédy-Gombos Adam; Natur och kultur 1999.

 

- ”Lyckoformeln”, en bok skriven av vetenskapsjournalisten Stefan Klein (Natur och Kuletur, 2002). I boken redogörs bland annat för hur dopaminet i hjärnan är involverat i vår psykiska hälsa. Bland annat får dopaminet människan att känna förväntan, lust, styr vakenhet, inlärningsförmåga och fantasi med mera. Samtidigt kan en brist på dopamin innebära att vi blir initiativlösa. Boken berör även hur neuroleptika ”stänger” receptorerna som reglerar dopaminnivån i hjärnan och hur detta påverkar människan.

 

- Rebecka Allansson (allanssonrebecka@gmail.com) och Ida Ivarsson (idaivarsson@gmail.com) vid institutionen för psykologi Lunds universitet har skrivit en psykologexamens-uppsats som handlar om personer som delar föräldraskap med en person som är drabbad av psykisk ohälsa (uppsatsen berör personer med bipolär sjukdom). Uppsatsen går att läsa och ladda ner genom följande länk: http://www.lu.se/o.o.i.s?id=19464&postid=2337897. Uppsatsen heter ”På bekostnad av mig – om att ha barn med någon med psykisk ohälsa”. Då uppsatsen är 82 sidor lång kan det vara på sin plats med ett lästips för dig som vill ta del av innehållet, men som inte vill eller har tid att läsa alla delar. Ett förslag är att du börjar med sammanfattning och inledning på sidorna 4 och 7. Sedan hoppar du till beskrivningen av deltagarna på sidan 30 och därefter fortsätter med resultatet som börjar på sidan 35 och eventuellt den efterföljande resultatdiskussionen som börjar på sidan 60. Om du är intresserad av att ta del av annan forskning inom området kan du sedan gå tillbaka och läsa avsnittet om tidigare forskning som startar på sidan 7.

 

- KULING: Vill du vara med i en grupp och träffa andra som har en förälder med psykisk sjukdom? Då kan du gå in på vägar till stöd för att hitta en grupp i din ort. För mer information se hemsida: http://www.kuling.nu eller kontakta dem via mail: kuling@orebroll.se.

 

- Artiklar om psykisk ohälsa: http://www.1000glada.se/arkiv/?w=anna-odell-vill-att-psykiatrin-ska-bli-mer-oppen.

 

- Föreläsningar om depression med Sverker Olofsson som moderator. Programmet ligger kvar till den 30 juni 2016: http://urplay.se/164105.

 

- Socialstyrelsen ger information om regelverk, riktlinjer och rättigheter med mera: www.socialstyrelsen.se.

 

- Läsvärd forskning: Eve Mandres licentiatavhandling ”Från observation till specialpedagogisk design” och doktorsavhandling ”Vårdmiljö eller lärandemiljö”: www.certec.lth.se

 

- Tidningen dagens medicin: www.dagensmedicin.se

 

- Professor Lars Farde, Karolinska Sjukhuset och Institutet för klinisk neurovetenskap: http://www.ki.se/cns/news/farde-s.html

 

- Centrum för psykiatriforskning - är en enhet för samlad forskning, utbildning och utveckling för psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri samt beroendevård. Enheten är inrättad av Stockholms läns sjukvårdsområde och Karolinska Institutet gemensamt: www.psykiatriforskning.se

 

 

Föreningar och hemsidor:


 

- Örebro Kommuns samlade lista över Anhörigstöd i kommunen: Här finns en flik för Psykisk ohälsa där bland annat kontaktuppgifterna till föreningar och organisationer som Balans, RSMH, Personligt Ombud med flera listas upp: http://www.orebro.se/491.html

 

- Schizofreniförbundet: http://www.schizofreniforbundet.se

 

- RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa: www.rsmh.se

 

- Föreningen Asperger/HFA (högfungerande autism)/Gunilla Gerlands hemsida om högfungerande autism/Aspergers syndrom: http://home.swipnet.se/autism

 

- Fontänhuset: www.fountainhouse.se

 

- Neuronätet - Om damp, ADHD,Tourettes syndrom och Aspergers syndrom: http://welcome.to/neuronatet

 

- Riksföreningen Autism: http://www.autism.se

 

- Attention - förening för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som: ADHD och DAMP, Tourettes syndrom och Aspergers syndrom: www.attention-orebro.se

 

- Balans (förening för människor med depressioner och maniska problem): www.foreningenbalans.nu

 

- Stiftelsen Activa i Örebro län, Box 22026, 70202 Örebro.

Besöksadress: Landbotorpsalle’n 25A, hemsida: www.s-activa.se

 

- Min väg till återhämtning från psykisk sjukdom (psykos), artikel i Göteborgs Fria Tidning, pdf-fil. Cristian Linde (inre rum, stiftelse Gyllenkroken): www.inrerum.com

 

- Hjälpmedelsinstitutet (ett nationellt kunskapscenter för människor med funktionsnedsättningar): www.hi.se

 

- Föreningen Ananke: www.ananke.org

 

- Davids hemsida om damp, Aspergers syndrom med mera: http://www.aspergercenter.nu

 

- Svenska Psykiatriska Föreningen - en sammanslutning av läkare och specialister inom psykiatri som publicerar kunnande och erfarenheter inom psykiatri: www.svenskpsykiatri.se

 

 

Om du önskar flera lästips, är du välkommen att tala med vår

Anhörigkonsulent Christina Lindvall.

Hon nås på telefonnummer: 070-320 48 14.

Se även fliken ”Anhörigkonsulent” ovan.

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete - FPS