Om FPS

 

 

FPS förening i Örebro län är en intresseförening som arbetar med att tillvarata de psykiskt funktionsnedsattas

intressen samt för att stödja deras anhöriga.

Majoriteten av medlemmarna är närstående till någon med ett psykiskt funktionshinder.

Övriga medlemmar är yrkesverksamma inom psykiatriområdet, har själva en psykisk funktionsnedsättning

eller är stödmedlemmar.

 

FPS har en anställd anhörigkonsulent, som står till förfogande för stöd och råd.

 

FPS är initiativtagare till Rehabiliteringsverksamheten Steget i Örebro. Länk. www.steget.net

 

 

 

 

Välkommen att bli medlem!

 

Ditt medlemskap innebär att vi blir fler som kan påverka myndigheter för att få en bättre vård för de drabbade.

Som medlem får du ”Medlemsnytt” 5 ggr per år med information om nyheter och vad som händer i länet.

Du får även Schizofreniförbundets tidning Empati med 4 nr. per år.

Den vill skildra levnadsvillkoren för personer med schizofreni och liknande psykoser och de anhörigas situation.

 

Medlemsavgiften är 100;- per person eller vårdavdelning.

Betalas via Bg: 5570-4571

Kontakta vår kassör Karin Byström för info om adress.

karin.lbystrom@telia.com

 

 

 

 

OM FPS

 

 

 

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete - FPS