Schizofrenifonden

SCHIZOFRENIFONDEN

 

Då FPS organisatoriskt tillhör Schizofreniförbundet, så har du även möjlighet att stödja Schizofrenifonden. Fondens ändamål är att ekonomiskt bidra till forskning och insatser som främjar de drabbades hälsa, sociala, ekonomiska, politiska och yrkesmässiga intressen. Schizofreniförbundets verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll.

 

Plusgiro: 900727-9

Bankgiro: 900-7279

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete - FPS